Blog

Blog2019-08-02T12:00:29+02:00

Diabetes Services tildelt status som MyData Operator 2021

Den 17. november 2021 blev Diabetes Services tildelt status som MyData Operator 2021. Statussen tildeles førende organisationer verden over, som alle arbejder for menneskecentrerede tilgange til persondata og dataøkosystemer, der er designet til at gavne og styrke dataleverandørerne selv. Diabetes Services har været MyData Operator siden 2020. Personoplysninger er yderst værdifulde. Til erhvervsmæssige formål, generel forskning og statistik. Ofte kommer [...]

Af |17. november 2021|Kategorier: mydata|0 kommentarer
  • Opbakning til sikker deling af diabetesdata

Opbakning til sikker deling af diabetesdata

Skandinaviens største diabetesklinik, Steno Diabetes Center Copenhagen, og Diabetesforeningen bakker op om Diabetes Services’ NGI-finansierede projekt MyPCH, som er en standardiseret løsning til sikker og fair deling af diabetesdata. Diabetesbehandling er et komplekst puslespil, hvor mange forskellige brikker afgør, hvad der er den korrekte dosering af medicin i hvert enkelt tilfælde. Det varierer naturligvis fra person til person, men også [...]

Af |30. september 2020|Kategorier: projekter|0 kommentarer

Deling af data er nødvendigt for succes

Diabetes teknologi som insulinpumper og glukosesensorer har vist sig at kunne bidrage markant til en bedre regulering af blodsukkeret ved hjælp af en datadrevet tilgang. Desværre tilgodeser tjenesterne i dag ikke individets persondatarettigheder med hensyn til dataportabilitet og interoperabilitet, og tjenesternes anvendelse af personfølsomme data er langt fra gennemsigtig for brugeren. Af samme grund indgår de digitale sundhedsdata sjældent i [...]

Af |8. marts 2020|Kategorier: projekter|0 kommentarer

Flere data – bedre behandling

Kontinuerlig glukosemåling Erfaringsmæssigt giver kontinuerlig glukosemåling (CGM) det bedste datagrundlag for at afdække mønstre i blodsukkerværdier i forhold til adfærd. Med målinger hvert 5. minut døgnet rundt er det muligt at sammenholde blodsukkerudsving med andre data, som opsamles i løbet af et døgn. Hvis man fx tracker, hvor man befinder sig ved hjælp af indbygget GPS i sin smartphone, vil [...]

Af |18. august 2017|Kategorier: data|Tags: , , |0 kommentarer
Go to Top