Blog

Blog2019-08-02T12:00:29+02:00

Deling af data er nødvendigt for succes

Diabetes teknologi som insulinpumper og glukosesensorer har vist sig at kunne bidrage markant til en bedre regulering af blodsukkeret ved hjælp af en datadrevet tilgang. Desværre tilgodeser tjenesterne i dag ikke individets persondatarettigheder med hensyn til dataportabilitet og interoperabilitet, og tjenesternes anvendelse af personfølsomme data er langt fra gennemsigtig for brugeren. Af samme grund indgår de digitale sundhedsdata sjældent i [...]

Af |8. marts 2020|Kategorier: projekter|0 kommentarer

Flere data – bedre behandling

Kontinuerlig glukosemåling Erfaringsmæssigt giver kontinuerlig glukosemåling (CGM) det bedste datagrundlag for at afdække mønstre i blodsukkerværdier i forhold til adfærd. Med målinger hvert 5. minut døgnet rundt er det muligt at sammenholde blodsukkerudsving med andre data, som opsamles i løbet af et døgn. Hvis man fx tracker, hvor man befinder sig ved hjælp af indbygget GPS i sin smartphone, vil [...]

Af |18. august 2017|Kategorier: data|Tags: , , |0 kommentarer