Flere data, bedre behandling

Diabetes Services hjælper sundhedsprofessionelle med at forbedre behandlingen af personer med diabetes.

Det gør vi bl.a. ved at se på data på en ny måde. Alt tilgængeligt data tegner tilsammen et billede af mulighederne for at målrette behandlingen til den enkelte persons specifikke situation.

På den måde kan diabetikeren opnå et sundt blodsukker og bevare en høj livskvalitet.

Fra big data til personcentreret behandling

Hver dag genererer digitale kilder som smartphones, medicinsk udstyr (fx insulinpumper og blodsukkerapparater) og personlige wearables (fx aktivitetsarmbånd) en stor mængde data om den person, som bruger det.

Al denne persondata hjælper vi med at samle til en digital dagbog, så det kan omsættes til beslutningsstøtte for praktisk handling og værdibaseret diabetesbehandling, hvor personen er i centrum.