Diabetes teknologi som insulinpumper og glukosesensorer har vist sig at kunne bidrage markant til en bedre regulering af blodsukkeret ved hjælp af en datadrevet tilgang. Desværre tilgodeser tjenesterne i dag ikke individets persondatarettigheder med hensyn til dataportabilitet og interoperabilitet, og tjenesternes anvendelse af personfølsomme data er langt fra gennemsigtig for brugeren. Af samme grund indgår de digitale sundhedsdata sjældent i den løbende konsultation mellem brugeren af sundhedsydelser og sundhedspersonalet til trods for, at deling af data med læger, forskere og andre er nødvendigt for succes.

Diabetes Services har fået funding af NGI Trust til projektet MyPCH, der har til formål at fremme en standardiseret måde at dele sundhedsdata på en fair, sikker og sporbar måde i det danske diabetes økosystem. Løsningen vil basere sig på open source tjenester og styrke den enkeltes ret til indhentning og deling af egne persondata på en selvbestemt og konsensus-baseret måde, der bygger på MyData-principper.