Kontinuerlig glukosemåling

Erfaringsmæssigt giver kontinuerlig glukosemåling (CGM) det bedste datagrundlag for at afdække mønstre i blodsukkerværdier i forhold til adfærd. Med målinger hvert 5. minut døgnet rundt er det muligt at sammenholde blodsukkerudsving med andre data, som opsamles i løbet af et døgn.

Hvis man fx tracker, hvor man befinder sig ved hjælp af indbygget GPS i sin smartphone, vil det være muligt at se, om blodsukkeret er anderledes, når man er i skole, på arbejde, hjemme eller i idrætscentret. Det giver en unik indsigt i, hvor blodsukkeret har størst udsving og hvor man skal sætte ind for at få et stabilt sundt blodsukker.

De fleste diabetikere måler sig 5-12 gange i løbet af et døgn, og det giver ikke samme muligheder for at se, hvad blodsukkeret er mellem målingerne. Til sammenligning giver kontinuerlig glukosemåling 12 målinger i timen svarende til 288 målinger i døgnet – og uden at man behøver at prikke sig fingeren.