Sådan forbedrer vi diabetesbehandlingen

Diabetes Services tilbyder forskellige specialist- og  konsulentydelser, der med en innovativ og datadrevet tilgang vil forbedre diabetesbehandlingen:

  • Dataspecialist
  • Digitaliseringspecialist
  • Proceskonsulent

placeholder

placeholder

Dataspecialist (data scientist)

Vores dataspecialister finder viden og mønstre i den store mængde data fra såvel medicinsk udstyr som personlige data fra wearables. Kompleks data, som tilsammen viser mulighederne for en effektiv og målrettet behandling.

På den baggrund kan sundhedsprofessionelle nemmere prioritere og tilbyde den rette behandling til den rette patient på det rette tidspunkt.

Digitaliseringsspecialist

Vores digitaliseringsspecialister leder og rådgiver i forbindelse med digitaliseringsprojekter til bedre diabetesbehandling – for eksempel hjælper vi med:

  • opbygning af én samlet indgang til digitale data fra diabetikeren som kan bruges til værdibaseret diabetesbehandling
  • omlægning fra manuelle arbejdsgange til automatisering ved hjælp af digitale assistenter

Målet med digitalisering er at højne kvaliteten i behandlingen med flere og bedre data samt optimering af arbejdsgange, så flere ressourcer frigøres til det personlige møde med patienten. 

placeholder

placeholder

Proceskonsulent

Vores proceskonsulenter optimerer processer, der understøtter diabetesbehandlingen. Det sker gennem ledelse og rådgivning af de involverede interessenter – typisk med afsæt i lean.

Konsulenten sikrer fremdrift og ser ofte både processerne og målet fra en anden vinkel.

Derfor Diabetes Services

Uanset hvilken type specialist- eller konsulentydelse, I vælger, får I en engageret samarbejdspartner, der bidrager med såvel personlig erfaring som stor faglig viden på tværs af it, ledelse, adfærd og diabetes.

Læs mere om Diabetes Services her.

Leindals © 2017